1. เทียนหอมแบบก้อน หรือ เทียนหอมแบบเท่ง เวลาจุดควรมีภาชนะรอง เพื่อป้องกันน้ำตาเทียนหกเลอะเทอะ
  2. การจุดเทียนควรจุดในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และไม่ควรจุดติดต่อกันนานเกิน 3 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างการได้รับกลิ่นและอากาศจากธรรมชาติบ้าง จะได้ไม่เกิดเป็นพิษต่อร่างกาย
  3. ไม่ควรวางเทียนไว้ใต้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากเครื่องปรับอากาศโดยทั่วไปมักมีเครื่องฟอกอากาศ ฟอกกลิ่นหอมให้หายไปหมด และน้ำหอมที่ระเหยออกมา อาจทำให้แอร์ของเราอุดตันได้ นอกจากนี้ อาจจะทำให้เราได้รับกลิ่นหอมไม่เต็มที่
  4. หากเปลวเทียนไม่สวยหรือมีควันมาก อาจมีสาเหตุมาจากไส้เทียนยาวเกินไป จึงควรเล็มไส้เทียนให้มีความยาวไม่เกิน 5 มิลลิเมตรเพื่อไม่ให้เกิดควัน และควรหมั่นจัดไส้เทียนให้อยู่กลางภาชนะเพื่อให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์
  5. ควรวางเทียนไว้ต้นลมให้กลิ่นหอมพัดไปหาผู้ใช้ได้เต็มที่ และกระจายได้ทั่วบริเวณที่เราจุด
  6. เทียนที่อยู่ในแก้ว การดับ ให้ใช้ฝาแก้วในการดับเทียนเพื่อไม่ให้เกิดควัน
  7. เทียน 1 กระปุก (ในที่นี้หมายถึงเทียนที่บรรจุในแก้ว) เหมาะสำหรับใช้ในห้องขนาดไม่เกิน 20 – 25 ตารางเมตร ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับ จำนวนและขนาดของเทียน
  8. เทียนที่อยู่ในแก้ว เมื่อใช้เสร็จแล้วควรปิดฝาให้สนิท เก็บให้พ้นจากแสงแดด และความร้อน เพราะแสงแดด จะทำให้สีของเทียนเพี้ยนไป และอากาศจะทำให้ กลิ่นของเทียนจางได้ไวกว่าปกติ เทียนหอมมีอายุการใช้งานประมาณ 2 – 3 ปี หลังจากเปิดแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ปี
การใช้งานเทียนหอมอย่างถูกต้อง