เทียนหอมคืออะไร ?

สีของเทียน สีเขียว

เทียนหอม คือ เทียนที่มีการใส่กลิ่นน้ำหอมลงไปในเทียน เวลาจุด หรือตั้งทิ้งไว้ จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ออกมาจากตัวเทียน เทียนหอมนั้นสามารถทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น เทียนหอมแบบเท่ง, เทียนหอมในภาชนะ, เทียนหอมลอยน้ำ การใช้งานก็แตกต่างกันไปตามโอกาส นอกจากการใส่กลิ่นลงไปแล้ว ยังมีการใส่สีลงไปในเทียนเพื่อใช้สำหรับตั้งประดับในบ้าน หรือสถานที่ต่างๆ เพื่อความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปด้วย

นอกจากแสงสว่างจากเทียนแล้วนั้น กลิ่นก็สำคัญมากเช่นเดียวกัน กลิ่นของเทียน ช่วยทำให้บรรยากาศในห้องของเราแตกต่างกันไปตามนี้

2017-02-21T04:19:10+00:00