ผลงานผลิต เทียนหอม ในแก้ว บริษัท ออสิรอส 2016-09-06T14:03:00+00:00

Project Description

ขอบคุณลูกค้า บริษัท ออสิริส สำหรับ ออเดอร์ผลิตเทียนหอมในแก้ว จำนวน 500 ใบ งานนี้ใช้ระยะเวลาในการผลิต รวมการแก้ไขงาน 15 วัน