• เทียนหอมลอยน้ำ เป็นเทียนหอมที่ผลิตจากพาราฟิน ขนาดประมาณ ฝ่ามือ จุดลอยน้ำ เพิ่มความสวยงามในห้องพร้อมกลิ่นหอมสดชิ่น 1 ชิ้นจุดได้ 3 ชั่วโมง