• เทียน t-light สำหรับจุดเตาอโรมา หรือ จุดให้แสงสว่าง ผลิตจากเนื้อปาล์มผสมพาราฟิน ให้เปลวไฟแรง ยาวนาน 3-4 ชั่วโมง