สีของเทียน บอกความหมายอะไร???

สีของเทียน ที่สดใส ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเลือกซื้อเทียนชนิดนั้นๆ แล้วจะเลือกสีอย่างไรดี เพื่อสื่อความหมายและเหมาะกับโอกาสที่จะเอาไปใช้ เทียนหอม ห [...]

สีของเทียน บอกความหมายอะไร??? 2018-04-26T03:52:54+00:00